Recent Posts

Protocol buffers - python tips

Protocol buffers (protobufs) are well known Google’s mechanism for a language-neutral, platform-neutral, extensible mean for serializing structured data. Ba...

Sphinx - python tips

I recently started to educate myself more in Python. I decided that from time to time I’m going to put here some tips and tricks, things that I’ve come acros...

Predpovede na rok 2016

Chcem sa zahrať na futurológa :-) tak skúsim predpovedať čo sa stane v roku 2016 (hlavne v technológiach): pomocou deep learningu sa dostanú do áut prvé ...