English version

The flying tent

I have a tent. A flying tent, to be more precise. You know, with balloons.

Maybe you know about the fairy tale where the main character hunts down a rabbit, exchanges it for a goose, then exchanges that for a goat, goes on and on and then ... puff! he gets to have the whole kingdom and the princess?

Well, I was recently at a job interview. I don't care that much about salary. I just want to make enough money to have a house, and not to be in debt for 30 years to pay it off.

When I was asked from my employer how much money I would like to make, I told him: "I want to make enough of money to buy a house after 3 years of work". I thought that's reasonable, and so did he. Well, initially. He started to calculate how much a house could cost. Divided by 3. And 12. Added up taxes and so on... His face started to change quite a bit. He started to realize how much money I would need to make monthly. He tried to changed the topic - maybe I should focus on learning a lot at my first proper job. I only have just finished my university studies... Blablabla.

Life is easy, why do we make it so hard? A bird can make a nest in a few days, why should it take for a man 30 years? There's plenty of empty houses everywhere! So I played with this idea: maybe I could try to exchange things to get it!

If you have something that you'd like to exchange for my latest object, then don't hesitate and contact me on my e-mail. I will come to your place and personally exchange the item with you :-)

my e-mail

So here are the things I have exchanged so far.

1. Flying tent

June 27th, 2016

I have a tent that we made into a flying tent at the Campus party in Utrecht:

You can be the first! If you have something more valuable you'd like to exchange it with, let me know :-)

Please share:

Back to homepage

Slovenská verzia

Lietajúci stan

Mám stan. Lietajúci stan, aby som bol presnejší. Viete, taký na balónoch.

Možno poznáte takú rozprávku, kde hlavná postava uloví zajaca, vymení ho za hus, tú potom za kozu, a tak to pokračuje ďalej a ďalej a zrazu... puf! získa celé kráľovstvo a princeznú?

No, nedávno som bol na pracovnom pohovore. Veľmi mi nezáleží na plate. Len chcem mať dosť peňazí na to aby som mohol mať dom a neplatiť za hypotéku 30 rokov.

Keď sa ma zamestnávateľ spýtal koľko peňazí by som chcel, tak som mu povedal: "Chcem zarábať toľko aby som si zarobil na dom za 3 roky práce." Myslel som si že to je rozumný požiadavok, a tiež aj on. Teda, spočiatku. Začal počítať koľko by mohol stáť dom. Deleno tromi. A dvanástimi. Pridal dane a tak ďalej... Jeho výraz v tvári sa začal dosť meniť. Uvedomil si koľko by ma musel platiť mesačne. Snažil sa zmeniť tému rozhovoru - možno by som sa mal sústrediť na to aby som sa toho veľa naučil v prvej poriadnej práci. Len som práve vyšiel zo školy... Blablabla.

Život je jednoduchý, prečo ho robíme ťažkým? Vtáčik si spraví hniezdo za pár dní, prečo by to malo človeku trvať 30 rokov? Veď existuje veľa prázdnych domov! Tak som sa pohrával s myšlienkou: možno by som mohol skúsiť vymienať veci aby som ho získal!

Ak máte niečo čo by ste radi vymenili za môj posledný predmet, tak neváhajte a napíšte mi na e-mail. Osobne prídem ku vám a vymeníme si naše predmety. :-)

my e-mail

Tu sú veci ktoré som zatiaľ povymieňal.

1. Lietajúci stan

27. júna 2016

Mám stan z ktorého sme spravili lietajúci stan na Campus party v Utrechte:

Môžete byť prví!! Ak máte niečo viac hodnoté za čo by ste chceli stan vymeniť, tak mi dajte vedieť :-)

Prosím zdieľajte:

Naspäť na hlavnú stránku